from 0
Book Now

Trójmiasto

Not Rated
Czas trwania

3 dni

Rodzaj wycieczki

wycieczka szkolna

Wielkość grupy

50 uczniów

Języki

___

Informacje ogólne

1 dzieńGdańsk, spacer z przewodnikiem i zwiedzanie Starego Miasta.

2 dzień
– przyjazd do Gdyni, zajęcia i wystawy w Centrum Nauki Experyment – uczestnictwo wA zabawie i nauce na interaktywnych stanowiskach. Przejazd na Skwer Kościuszki, zwiedzanie żaglowca „Dar Pomorza” i Okrętu Marynarki Wojennej „Błyskawica”. Pobyt na plaży.

3 dzień
Sopot, spacer ul. Bohaterów Monte Cassino, Molo, pobyt na plaży.
Gdańsk – Zwiedzanie i zajęcia edukacyjne w Centrum Hevelianum.
W centrum znajduje się interaktywna przestrzeń edukacyjna i rozrywkowa.
Podstawa programowa zajęć: Stany skupienia, przemiany fazowe (przyroda),  ruch obiegowy Ziemi (geografia). Temat zajęć jest dostosowany do wieku uczestników i może ulec zmianie.

Durations

3 dni

Lokalizacja wycieczki

from 0

You might also like