from 0
Book Now

Śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” nr 1

Not Rated
Czas trwania

1 dzień

Rodzaj wycieczki

wycieczka szkolna

Wielkość grupy

50 uczniów

Języki

___

Informacje ogólne

Gra będzie przeprowadzona na obszarze Krakowskiego Przedmieścia – ulic Długiej, Senatorskiej, pl. Piłsudskiego oraz pl. Małachowskiego. Uczestnicy w trakcie gry podążą śladami bohaterów „Kamieni na szaniec” między innym opracują plan przejęcia ważnych dokumentów.. poznają realia życia w okupowanej Warszawie. Uczestnicy zostaną podzieleni na mniejsze podgrupy (liczebność w grupie będzie uzależniona od ilości opiekunów). Każda z grup otrzyma mapy + materiały na temat Akcji pod Arsenałem. Na mapach zaznaczone będą punkty związane z bohaterami „Kamieni na Szaniec”, na każdym z punków drużyny będą wykonywać zadania związane z tematem gry. W trakcie gry uczniowie spotkają aktorów pozorujących bohaterów Szarych Szeregów. Zapoznają się z modą, zwyczajami towarzyskimi, uzbrojeniem.. Bohaterów „Kamieni na Szaniec”. Zakończenie gry przy Arsenale na ulicy Długiej; możliwy czas wolny na posiłek we własnym zakresie.

Durations

1 dzień

Lokalizacja wycieczki

from 0

You might also like