from 0
Book Now

Biebrzański i Narwiański Park

Not Rated
Czas trwania

1 dzień

Rodzaj wycieczki

wycieczka szkolna

Wielkość grupy

50 uczniów

Języki

___

Informacje ogólne

Biebrzański Park Narodowy – spacer z przewodnikiem po terenach chronionych. Podczas wędrówki będzie okazja zobaczyć torfowiska, rezerwat łosia, przełom rzeki Biebrzy.

Zajęcia dydaktyczne pt. “Odkrywając tajemnice Bagien Biebrzańskich“.

Narwiański Park Narodowy – przejście kładką edukacyjno – przyrodniczą w poprzek rzeki Narew. Konieczność pięciokrotnej przeprawy przez przepływające bagna, strumyki i rozlewiska rzeki Narew na ruchomych pomostach umocowanych na linach.

Durations

1 dzień

Lokalizacja wycieczki

from 0

You might also like